artykuł nr 6

RB.6733.13.2017.MS

Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nW.
artykuł nr 7

RB.6730.71.2017.WP

Dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku w Lubiaszowie Starym.
artykuł nr 8

Zawiadomienie RB.6733.7.2017.WP

Budowa linii kablowej SN 15kV, dwóch stacji transformatorowych słupowych i dwóch słupów linii SN 15kV w miejscowościach Kaleń i Stanisławów.
artykuł nr 9

Decyzja RB.6733.66.2017.WP

Decyzja w sprawie budowy budynku usługowo-mieszkalnego w Bogusławicach.
artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Wolbórz