artykuł nr 11

Obwieszczenie RB.6733.12.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oczyszczalni scieków w Wolborzu.
artykuł nr 12

Decyzja RB.6733.8.2017.WP

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930 E na odcinku Żarnowica - Wolbórz.
artykuł nr 13

Obwieszczenie RB.6733.11.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu.
artykuł nr 14

Zawiadomienie RB.6733.8.2017.WP

Przebudowa drogi powiatowej nr 1930 E na odcinku Żarnowica - Wolbórz.
artykuł nr 15

Uzgodnienie

Uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy.