artykuł nr 21

Obwieszczenie RB.6733.5.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15kV w miejscowościach Kaleń i Stanisławów.
artykuł nr 22

Obwieszczenie RB.6733.4.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15 kV w Stanisławowie.
artykuł nr 23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wolbórz obejmującego fragment terenu miasta Wolborza położonego w rejonie ul. Reymonta oraz fragment terenu sołectwa Młynary.
artykuł nr 24

Obwieszczenie RB.6733.3.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w Lubiatowie.
artykuł nr 25

Obwieszczenie RB.6733.2.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, oraz budowy odcinka linii kablowej 0,4 kV.