artykuł nr 1

RB.6220.5.40.2016.SO

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

RB.6220.11.32.2016.SO

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

RB.6220.8.28.2017.SO

POSTANOWIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.9.16.2018.SO

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie zakładu dystrybucji towarów przemysłowych i spożywczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolborzu (gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie) na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz części działek drogowych 1592/1, 1679/5.
artykuł nr 5

RB.6220.8.2.2018.SO

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dz. nr 19 obręb Kaleń, gm. Wolbórz.