artykuł nr 1

Wykaz decyzji

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), które wygasły na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
artykuł nr 2

RB.6733.31.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy hydroforni w Polichnie.
artykuł nr 3

RB.6733.30.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby "Mieszkania Wspomaganego" w Wolborzu.
artykuł nr 4

RB.6733.29.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie demontażu istniejącej linii kablowej w Wolborzu.
artykuł nr 5

RB.6733.27.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej w Wolborzu.