artykuł nr 11

Obwieszczenie RB.6733.31.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej w Żywocinie.
artykuł nr 12

Obwieszczenie RB.6733.33.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN w Młoszowie.
artykuł nr 13

Obwieszczenie RB.6733.40.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu w miejscowości Kaleń.
artykuł nr 14

Obwieszczenie RB.6733.39.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN w Młoszowie.
artykuł nr 15

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.723.2019.IM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.