artykuł nr 16

Decyzja RB.6232.1.2019.JR

Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych przenośnych urządzeń sanitarnych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolbórz.
artykuł nr 17

Obwieszczenie RB.6733.37.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazu w Wolborzu.
artykuł nr 18

Obwieszczenie RB.6733.28.2019.WP

Rozbudowa sieci wodociągowej w Swolszewicach Dużych.
artykuł nr 19

Obwieszczenie RB.6733.38.2019.WP

Budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie.
artykuł nr 20

Obwieszczenie RB.6733.36.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wolborzu.