artykuł nr 26

Uzgodnienie projektu decyzji RB.6733.29.2019.WP

Rozbudowa sieci SN i nN.
artykuł nr 27

Obwieszczenie RB.6733.30.2019.WP

Załączniki:
skan0109.pdf198 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie RB.6733.20.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej w Żarnowicy.
artykuł nr 29

Obwieszczenie RB.6733.25.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej w Polichnie.
artykuł nr 30

Obwieszczenie RB.6733.24.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy hydroforni w Polichnie.