artykuł nr 36

Zawiadomienie WU.ZUZ.3.421.296.2019.IM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
artykuł nr 37

Decyzja RB.6730.54.2019.WP

Decyzja o warunkach zabudowy dotycząca budowy ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów w miejscowości Kaleń.
artykuł nr 38

Obwieszczenie RB.6733.54.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów w miejscowości Kaleń.
artykuł nr 39

Zawiadomienie

Wymiana urządzenia pompowego do poboru wód w Polichnie.
artykuł nr 40

Obwieszczenie RB.6733.26.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Lubiaszowie Nowym.