artykuł nr 41

Zawiadomienie RB.6730.54.2019.WP

Zawiadomienie w sprawie budowy ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów w miejscowości Kaleń.
artykuł nr 42

Obwieszczenie RB.6733.25.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej w Polichnie.
artykuł nr 43

Obwieszczenie RB.6733.24.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy hydroforni w Polichnie.
artykuł nr 44

Obwieszczenie RB.6733.19.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej NN w Polichnie.
artykuł nr 45

Obwieszczenie RB.6733.18.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy napowietrznej linii NN w Lubiaszowie Nowym.