artykuł nr 31

RB.6220.5.49.2016.JR

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 położonych w obrębie nr 11 - Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 32

RB.6220.8.18.2018.JR

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19 obręb Kaleń, gm. Wolbórz
artykuł nr 33

RB.6220.2.30.2018.JR

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 547,39 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 61/6, 63/2, 60/2, 59/1, 61/5, obręb ewid. Żarnowica, gm. Wolbórz
artykuł nr 34

RB.6220.1.4.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo-przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5,1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4 obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 35

RB.6220.9.26.2017.JR

POSTANOWIENIE w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą na działkach o nr ewid.788, 789 obręb Młynary, gm. Wolbórz, z dnia 18.06.2018 r. znak: RB.6220.9.22.2017.MJ