artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.17.2020.KR

Obwieszczenie w sprawie przebudowy budynku szkoły podstawowej w Goleszach.
artykuł nr 2

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.259m.2020.NH

Załączniki:
Załącznik204 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie RB.6733.15.2020.WP/KR

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV w Wolborzu.
artykuł nr 4

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.243m.2020.NH

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8.
artykuł nr 5

Obwieszczenie RB.6733.14.2020.KR

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Lubiaszowie Starym.