artykuł nr 1

ZOS.6220.5.19.2020.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.20.11.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

RB.6220.2.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmiana systemu chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.23.1.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działkach nr ewid.: 90 i 91 obr. Proszenie, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszcenie309 KB
artykuł nr 5

ZOS.6220.19.14.2020.MJ, ZOS.6220.19.15.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 94, 99/1, obr. Młoszów, gm. Wolbórz.