artykuł nr 1

ZOS.6220.9.13.2021.MJ, ZOS.6220.9.14.2021.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, znak: ZOS.6220.9.12.2021.MJ z dnia 28.12.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 208/1, 217, 218, 287 obr. Modrzewek, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.12.2021.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 17 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 99/10, 99/11, obr. Leonów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.6.13.2021.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w Janowie, gm. Wolbórz, planowana do realizacji na działkach o nr ewid.: 103, 104, 106, obr. Janów, gm. Wolbórz oraz na działce o nr ewid.: 278, obr. Młoszów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.2.26.2021.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hal produkcyjno- magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr ewid.: 1263/7, 1289/1, 1264/2, przy ul. Gadki, obręb nr 10 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.24.21.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Żywocin 67, w tym budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Żywocin, gm. Wolbórz.