artykuł nr 1

ZOS.6220.20.29.2021.MJ, ZOS.6220.20.30.2021.MJ

OBWIESZCZENIE I ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu "Fadrew Komponenty Sp. z o.o." (obecnie Polsal Sp. z o.o.) na działce nr ewid. 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.18.20.2020.MJ, ZOS.6220.18.21.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE I OBWIESZCZENIE sprawie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid.: 101/17 o obrębie Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.7.10.2021.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Komorniki o mocy do 1 MW na działce nr ewid.: 357/2 obr. Komorniki, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.14.20.2020.MJ, ZOS.6220.14.21.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji znak: ZOS.6220.14.19.2020.MJ z dnia 04.10.2021 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 10 budynków mieszkalnych położonych na działce nr ewid.: 69/16 o obrębie Lubiaszów Nowy, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE RDOŚ w Łodzi z dnia 23.09.2021 r.,...

OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany decyzji RDOŚ w Łodzi nr 73/2018 z dnia 25.09.2019r., znak: WOOŚ.420.149.2018.AZi.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice, na odcinku Węzeł Studzianki - Golesze Duże".