artykuł nr 1

RB.6220.2.33.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmiana chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.8.18.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE - dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 282, 284/1, obręb 26 - Proszenie, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.20.15.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.5.24.2020.MJ, ZOS.6220.5.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.21.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych na terenie Centrum Dystrybucji „Dino Polska” S.A. położonego w miejscowości Wolbórz na działce nr ewid.: 1594/3 w obrębie nr 8 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.