artykuł nr 1

RB.6220.5.78.Z.2016.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące zawieszenia postępowania administracyjne w sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.6.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie huty szkła o 8 naziemnych zbiorników na gaz propan wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 198, 199 w obrębie nr 0001 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.24.43.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Żywocin 67, w tym budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb 34 Żywocin, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

ZOS.6220.5.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Logistycznego FM Logistic Wolbórz na działkach nr ewid.: 1586/2, 1587/5, 1587/7, 1587/8, 1587/11 w obrębie nr 0008 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.24.40.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Żywocin 67, w tym budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Żywocin, gm. Wolbórz.