artykuł nr 1

ZOS.6220.6.10.2022.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie huty szkła o 8 naziemnych zbiorników na gaz propan wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 198, 199 w obrębie nr 0001 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 2

ZOS.6220.2.46.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hal produkcyjno- magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczna towarzyszącą na działkach nr ewid.: 1263/7, 1289/1, 1264/2, przy ul. Gadki, obręb nr 10 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.1.21.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu hal magazynowo - przemysłowych z zapleczem biurowym i socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną pod nazwą Frontier Park Central na działkach nr ewid.: 1587/9, 1588/4, 1589/4, 1587/6, 1588/3 w obrębie nr 0008 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.5.78.Z.2016.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące zawieszenia postępowania administracyjne w sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.6.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie huty szkła o 8 naziemnych zbiorników na gaz propan wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 198, 199 w obrębie nr 0001 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
Dostępne kategorie:
2022 rok