artykuł nr 1

Zawiadomienie RB.6730.178.2021.MS

Załączniki:
Załącznik337 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Załączniki:
Zawiadomienie156 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie RB.6733.11.2021.WP

Załączniki:
Załącznik229 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Polichno w miejscowości Polichno, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Załącznik664 KB