artykuł nr 11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RB.6733.7.2023.MS

Załączniki:
Załącznik297 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów w Gminie Wolbórz

artykuł nr 13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RB.6733.4.2023.MS

Załączniki:
Załącznik291 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RB.6733.3.2023.KR

Załączniki:
Załącznik288 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie RB.6733.10.2023.MS

Załączniki:
Załącznik 337 KB