artykuł nr 1

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026

Załączniki:
GPOnZ część 1MB
GPOnZ część 212 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie o przyjęciu GEZ z 2019r.

artykuł nr 3

Gminna Ewidencja Zabytków - zabytki nieruchome

artykuł nr 4

Zarządzenie wykreślenie obiektu

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie włączenia kart adresowych zabytków nieruchomych nieujętych w rejestrze do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolbórz

Załączniki:
ZarządzenieMB