artykuł nr 6

Informacja

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.
artykuł nr 7

Informacja

Oferta na wykonanie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.
artykuł nr 9

Informacja

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.
artykuł nr 10

Informacja

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.