artykuł nr 6

Informacja

Informacja o działalności lobbingowej.
artykuł nr 7

Informacja

Informacja o realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.
artykuł nr 8

Informacja

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sporty walki.
artykuł nr 10

Informacja