artykuł nr 1

W dniu 18 maja 2023r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Załączniki:
Informacja27 KB
OfertaMB
artykuł nr 2

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r.

Załączniki:
Załącznik719 KB
artykuł nr 3

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLBÓRZ
artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2023

Załączniki:
Zaproszenie418 KB
Formularz41 KB
artykuł nr 5

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Załączniki:
OgłoszenieMB
Wzór sprawozdania92 KB
Wzór oferty122 KB
Oświadczenie53 KB