artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, na lata 2023-2025”.
artykuł nr 2

Zaproszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
artykuł nr 3

Obwieszczenie w sprawie ptasiej grypy

Załączniki:
Obwieszczenie248 KB
RozporządzenieMB
artykuł nr 4

Zaproszenie

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2023.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 p.n.: Ocalić od zapomnienia - wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku.