artykuł nr 1

Ogłoszenie

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, na lata 2023-2025”.
artykuł nr 2

Informacja o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, na lata 2023-2025”.

Załączniki:
Załącznik164 KB
artykuł nr 3

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Załączniki:
OfertaMB
Informacja27 KB
artykuł nr 4

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, na lata 2023-2025”.