artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne

Wolborskie Centrum Kultury
97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15
tel. 44 61 64 405
www.wckwolborz.eu


Miejska Biblioteka Publiczna
97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15
tel. 44  61 64 748
www.mbpwolborz.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-320 Wolbórz, ul. Sportowa 7
tel. 44 61 64 478
www.mopswolborz.pl


Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły

97-320 Wolbórz, ul Modrzewskiego 105
tel. 44 61 64 551
www.wolborz.eu/spwolborz


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
97-320 Wolbórz, Komorniki 99
tel. 44 61 64 691
www.wolborz.eu/spkomorniki


Szkoła Podstawowa  im. Stefana Żeromskiego
97-320 Wolbórz, Golesze Duże 27
tel. 44 61 64 684
www.wolborz.eu/spgolesze


Przedszkole Samorządowe
97-320 Wolbórz, ul. Mickiewicza 13
44 61 64 373
www.wolborz.eu/przedszkole