artykuł nr 1

Dane nie umieszczone w BIP

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198).

Szczegółowe zasady dostępu i korzystania z dokumentów określa Statut Gminy Wolbórz.