artykuł nr 1

ŚRIV.18.2024.JG

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wygaśnięcia w części decyzji w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 2

ZOS.6220.5.12.2024.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu magazynowo - produkcyjno - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacją oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 1587/9, 1588/4, 1589/4, obręb nr 8 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 3

ZOS.6220.6.8.2024.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 44/2, obr. Polichno gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.5.54.2016.2019.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrz Wolborza znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 obr. Kaleń gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

ZOS.6220.7.2024.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zabudowa magazynowo - produkcyjno - usługowa z zapleczami socjalno - biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo - rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr ewid.: 1920/4, 1921/4, 1922/4, 1923/4, 1924/17, 1924/7, obręb nr 10 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz