artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2019 rok

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2018 rok

artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 4

PLAN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLBÓRZ
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolbórz"