artykuł nr 11

Rejestr

Rejestr Instytucji Kultury
artykuł nr 12

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbórz za rok 2014.
artykuł nr 13

Strategia

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz.
artykuł nr 14

Gminny Program Profilaktyki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolbórz na rok 2011.
artykuł nr 15

Program i Plan

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017.