artykuł nr 11

Program i Plan

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017.
artykuł nr 12

Plan

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOLBÓRZ NA LATA 2008-2015.
artykuł nr 13

Strategia

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 14

Plan

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2008-2015.
artykuł nr 15

Plan

Plan Odnowy Miejscowości Wolbórz Na lata 2008-2015