artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016r.
artykuł nr 2

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2016 rok.

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2016 rok.