artykuł nr 1

Wykonanie Budżetu

Wykonanie Budżetu Gminy za 2017 rok
artykuł nr 2

Budżet Gminy Wolbórz na 2017 rok

Budżet Gminy Wolbórz na 2017 rok