artykuł nr 1

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

Przy pobieraniu druków deklaracji należy również wypełnić klauzulę informacyjną RODO.
artykuł nr 2

Informacje podatkowe dla osób fizycznych

Przy pobieraniu druków informacji należy również wypełnić klauzulę informacyjną RODO.
artykuł nr 3

STAWKI PODATKOWE 2018 ROK

Stawki podatkowe