artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018r.

artykuł nr 2

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST

artykuł nr 3

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2018 rok