artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2021r.

artykuł nr 2

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.

artykuł nr 3

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2021r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz za rok 2021