artykuł nr 1

2021 rok

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment miasta Wolbórz położonego w rejonie ul. Borek, obręb geodezyjny 9 Miasto Wolbórz, gm. Wolbórz

artykuł nr 3

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz

artykuł nr 4

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment Miasta Wolbórz ( działki 1593/2, 1594/4) obręb geodezyjny 08 Miasta Wolbórz gm. Wolbórz

artykuł nr 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Żarnowica w miejscowości Żarnowica Duża i Żarnowica Mała, gm. Wolbórz