artykuł nr 1

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

artykuł nr 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031