artykuł nr 1

Budżet Gminy Wolbórz na 2022r.

Budżet Gminy Wolbórz na 2022r.

artykuł nr 2

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2022 rok

artykuł nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

artykuł nr 4

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

artykuł nr 5

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz planowanej kwoty długu Gminy Wolbórz