artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2022r. - Gmina Wolbórz

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe za 2022r. - Urząd Miejski w Wolborzu

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe za 2022r. - Szkoła Podstawowa w Wolborzu

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe za 2022r. - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych

artykuł nr 5

Sprawozdanie finansowe za 2022r. - Szkoła Podstawowa w Komornikach