artykuł nr 1

Budżet Gminy Wolbórz na 2023r.

Budżet Gminy Wolbórz na 2023r.

artykuł nr 2

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2023 rok

artykuł nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033

artykuł nr 4

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033

artykuł nr 5

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wolbórz