artykuł nr 1

Zarządzenie 9/2023

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA WOLBORZA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasów dróg wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Wolbórz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.