artykuł nr 1

Skład Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2024 - 2029.

Komisja Rewizyjna:

1. Łukasz Jagiełło – Przewodniczący Komisji

2. Dorota Bedyniak – Walaszczyk

3. Bronisław Rożek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Krzysztof Czapla – Przewodniczący Komisji

2. Marek Gajda

3. Anita Kiszczak

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Janusz Swarbuła – Przewodniczący Komisji
 2. Arkadiusz Bąbol
 3. Dorota Bedyniak – Walaszczyk
 4. Joanna Biniek
 5. Łukasz Jagiełło
 6. Bogdan Pytel
 7. Bronisław Rożek

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Paweł Swarbuła – Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Czapla
 3. Bogumiła Jagodzińska
 4. Anita Kiszczak
 5. Bogdan Pytel
 6. Janusz Swarbuła
 7. Gabriel Zaremba

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 1. Marek Gajda – Przewodnicząca Komisji
 2. Arkadiusz Bąbol
 3. Joanna Biniek
 4. Barbara Dziubałtowska
 5. Bogumiła Jagodzińska
 6. Paweł Swarbuła
 7. Gabriel Zaremba

 

Doraźna Komisja Statutowa

1. Bronisław Rożek – Przewodniczący Komisji

2. Dorota Bedyniak – Walaszczyk

3. Łukasz Jagiełło

4. Paweł Swarbuła