artykuł nr 1

Skład Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2018 - 2023.

Komisja Rewizyjna

 1. Danuta Gwóźdź – Przewodnicząca Komisji
 2. Bogdan Pytel
 3. Barbara Sobczak 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Janusz Swarbuła – Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Gwóźdź – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Krzysztof Czapla
 4. Marek Gajda
 5. Grzegorz Gonciarz
 6. Bogdan Pytel
 7. Barbara Sobczak

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Paweł Swarbuła – Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Czapla– Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dariusz Biniek
 4. Łukasz Jagiełło
 5. Jolanta Latocha
 6. Krystian Smejda
 7. Janusz Swarbuła 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 1. Jolanta Latocha – Przewodnicząca Komisji
 2. Marek Gajda – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Dariusz Biniek
 4. Barbara Dziubałtowska
 5. Grzegorz Gonciarz
 6. Alina Krakowiak
 7. Paweł Swarbuła

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Alina Krakowiak – Przewodnicząca Komisji
 2. Łukasz Jagiełło
 3. Krystian Smejda

Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Krzysztof Czapla – Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Gonciarz
 3. Danuta Gwóźdź
 4. Krystian Smejda