artykuł nr 1

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze...

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Tadeusza Wąsa.
artykuł nr 2

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze...

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Jagodzińskiej.
artykuł nr 3

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze...

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli.
artykuł nr 4

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze...

Oświadczenie majątkowe Radnego Ryszarda Jaśkowskiego.
artykuł nr 5

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze...

Oświadczenie majątkowe Radnej Grażyny Gal.