artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok...

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Tadeusza Wąsa.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Zastępcy...

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Grzegorza Gonciarza.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Tomasza Smejdy.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnej Danuty...

Oświadczenie majątkowe Radnej Danuty Gwóźdź.