artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2010 Burmistrza Wolborza - Elżbiety Ościk.