artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Wojciecha Dziadczyka.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Zenona Puchały.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnej...

Oświadczenie majątkowe Radnej Grażyny Gal.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radnego...

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły.