artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Marzeny Kusideł.
artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Wolborzu Grzegorza Adamczyka.
artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Proszeniu Marty Młynarczyk.