artykuł nr 1

oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok zastępcy burmistrza - Barbary Goworek
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok zastępcy burmistrza - Macieja Kaczmarka.