artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok zastępcy burmistrza - Barbary Goworek.