artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Burmistrza Wolborza - Andrzeja Jarosa.
artykuł nr 2

Uzupełnienie oświadczenia majątkowego

Uzupełnienie oświadczenia majątkowego za 2016 rok.