artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Zastępcy Burmistrza - Barbary Goworek.