artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krystiana Smejdy.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Wąsa.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka.