artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.