artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.